Bjorn Smet

ontwikkelingsgerichte coach bij loopbaanvragen, stress en burn-out

freelance bedrijfsadviseur en trainer

gepassioneerd om te werken met en voor mensen

geboeid door preventie, veiligheid en welzijn

pulse8 QR code personal LinkedIn Bjorn

over mij 

Jarenlang werkte ik heel gepassioneerd in groen- en natuurbeheer.  Ondanks die passie bleek dit omwille van fysieke redenen niet uit te houden op lange termijn.  Zo werd ik gedwongen om een andere keuze te maken.

 

Ik ging op zoek naar een job waarbij ik mijn groenervaring en liefde voor de natuur - een liefde die ik reeds van in mijn kinderjaren opbouwde - kon combineren met het menselijke aspect.

Mijn vaders diepgelovigheid en zijn sterk appèl tot naastenliefde zijn daarin inspirerend geweest.  Hem verliezen op 18-jarige leeftijd was een pijnlijke beleving, maar zette me uiteindelijk aan om ook toegewijd mijn steentje bij te dragen bij de persoonlijke ontwikkeling van anderen.  Zo kon ik als het ware zijn levenswerk verderzetten, op mijn manier...

zingeving 

Vanuit mijn eigen levenservaring voel ik me verbonden met mensen die getekend zijn door ingrijpende gebeurtenissen in hun leven.  Om die reden voel ik me geroepen me in te zetten voor ‘zij die de pedalen kwijtraakten’, ‘zij die tegen de muur liepen’, ‘getekenden’…. termen die bijna als poëzie maar tegelijk ook heel nuchter klinken.

Dit was, gevoed door een sterke behoefte aan zingeving, de motivator voor mijn jarenlange toegewijde en actieve bijdrage in de sociale economie.  Na eerst voeling te krijgen met de werkvloer als leidinggevende ben ik mij vervolgens gaan focussen op het welzijn van medewerkers.

Als preventieadviseur arbeidsveiligheid bouwde ik een algemene kennis op van de verschillende welzijnsdomeinen en diverse productieprocessen.

Ik legde me toe op de ontwikkeling, uitwerking en het toepassen van beleidsondersteunende procedures en interne vormingen in de brede zin: preventie, veiligheid en welzijn.

 
 

psychosociaal welzijn

Ik ondervond zelf aan de lijve de impact van overmatige stress.  Patronen als perfectionisme en pleasen (je doet dingen en vertoont gedrag om graag gezien te worden), zorgden ervoor dat ik over mijn grenzen ging, vér over mijn grenzen… tot ik totaal ‘opbrandde’… ook al was ik een energieke, bevlogen en toegewijde medewerker.  

Zelfsturing, veerkracht, degelijke coaching en wederzijds engagement van en tot mijn werkgever zorgden dat ik terug in mijn kracht kwam.  

Vanuit die persoonlijke ervaringen ontwikkelde ik een bijzondere interesse voor psychosociaal welzijn en ben ik mij de laatste jaren verder gaan bijscholen in dit psychosociale luik binnen preventie.

stress-, burn-out- en re-integratiecoach

Het zorgde ervoor dat ik in 2018 startte als stress-, burn-out- en re-integratiecoach.

Na een eerste coachingopleiding bij Annita Rogier in HRD Academy ging ik als VESB gecertificeerde coach aan de slag bij School 4 POWER in Gentbrugge.

Als coach ga ik samen met jou op weg om jou te stimuleren, te activeren en te ondersteunen in een leerproces, met het doel tot nieuwe inzichten te komen.  Door het samenvatten van jouw kennis, aangevuld met mijn deskundigheid als coach, wil ik jou in positieve zin veranderen.

Gevoed door nieuwe inzichten, wil ik je aanzetten bekwamer te worden om gestelde doelen te bereiken.

Mijn kennis en ervaring stellen mij in staat om samen met jou na te gaan wat de oorzaak kan zijn van de druk en spanning die een job of een levensfase met zich meebrengt.

trainer preventie van stress en burn-out 

Samen met de collega’s van School 4 POWER engageer ik mij om voor bedrijven en organisaties op zoek te gaan naar de juiste tools, tips en tricks om de motivatie en veerkracht van hun medewerkers positief te stimuleren en met de hedendaagse psychosociale vraagstukken om te gaan.

Tijdens regelmatige intervisies wissel ik ervaringen uit met collega-coaches.  Deze uitwisseling zorgt ervoor dat mijn kennis actueel blijft en zonodig aangevuld en versterkt wordt. 

 

Daarnaast hebben wij samen met de psychotherapeuten van PTC Gent (dit is het PsychoTherapeutisch Centrum, eveneens onderdeel van School 4 POWER) geregeld overlegmomenten rond de missie, visie en waarden die we als organisatie willen uitdragen.

Ik ervaar het als een bijzondere meerwaarde deel uit te maken van een multidisciplinair team van coaches en therapeuten met uiteenlopende expertise.

ontwikkelingsgerichte coach 

In 2019 volgde ik bij Rudy Vandamme in het Ontwikkelingsinstituut een verdiepende opleiding tot Ontwikkelingsgerichte Coach.

Deze opleiding zette heel wat in beweging: ik ontwikkelde een authentieke coachingstijl én ik ging naar een fundamentele reorganisatie van mijn leven… 

Uiteindelijk zette ik een stap opzij bij de organisatie waar ik op dat moment werkte om me verder te professionaliseren als zelfstandig coach en trainer.  Pulse8 is de realisatie van die ambitie.

freelance opdrachten preventie en welzijn

Begin 2020 startte ik als freelance vormingswerker bij Groep Maatwerk voor het geven van beleidsondersteunende vormingen bij maatwerkbedrijven.

Daarnaast ben ik actief bij XL Training als examinator voor VCA opleidingen en trainer voor veiligheids- en welzijnsopleidingen.

Sinds het najaar maak ik deel uit van het team van Advemi bvba.  Wij geven advies en ondersteunen bedrijven bij de uitbouw, optimalisatie en opvolging van hun preventiedossiers.

loopbaancoach

Na het volgen van de opleiding tot loopbaancoach bij Your Coach voegde ik loopbaanbegeleiding toe aan mijn aanbod als coach.

In samenwerking met loopbaancentrum School 4 POWER bied ik loopbaantrajecten aan waarbij gebruik kan gemaakt worden van de loopbaancheques van VDAB.

Ontwikkelingsgericht Coachen

Loopbaancoach
Stress-, burn-out- en re-integratiecoach
Preventieadviseur niveau 2
NLP basis 
Geboeid door perfectionisme
Stress- en burn-outpreventie d.m.v. selfcoaching
Mindfulnesstraining
Veerkracht | Geheugen onder stress en burn-out
Time management


Rudy Vandamme | het Ontwikkelingsinstituut

Tom Hallez en Benjamin Ball | Your Coach
Annita Rogier | HRD Academy
INOM | Agoria Academy
Pieter Tuytten
Erna Claes | Fenrir Consult
Kenny Vandennoortgaete | Prana
Stan Verhaert | vzw Mindful-leven
Michaël Portzky
Wouter Vanhove

relevante opleidingen

pulse8 coaching & training

ben je bereid je te ontwikkelen naar de optimale versie van jezelf ?

zoja, hoe ziet jouw

‘2.0’ versie er uit ?