methodiek

pulse8 coaching & training logo

Je stimuleren in je ontwikkeling

Ontwikkelen is het loskomen van een fase – je huidige toestand – en overgaan naar een volgende fase – je gewenste toestand.

Ik wil mensen meenemen in dit ontwikkelingsproces.  En die ontwikkeling hoeft niet noodzakelijk vanuit een problematische of stressvolle toestand te zijn…

dan kan zeker breder…

Heb jij het gevoel dat je vastzit in je huidige situatie ?  Heb je het gevoel dat je niet meer in beweging bent ?  Heb je het gevoel dat je gevangen zit ?

Samen kunnen we hier aan werken zodat het anders wordt.  Door je doel(en) helder en concreet te maken, kunnen we samen bewegen naar een nieuw en duurzaam evenwicht.

Als coach geef ik je geen oplossingen, maar wil ik je stimuleren om deze uit jou te laten komen.  Concreet betekent dit dat ik voortgang wil zien; dit door gerichte vragen te stellen en je opdrachten en taken te geven tussen de sessies door.

pulse8 coaching & training ontwikkeling

Ik ben ervan overtuigd dat ook jij de innerlijke kracht bezit om stressvolle of mindere perioden of (levens)fasen op een constructieve manier door te komen.

Je ondersteunen bij stress en (over)spanning

Om diverse redenen en vaak door meerdere oorzaken kunnen mensen

soms het gevoel krijgen niet meer of onvoldoende te kunnen omgaan met bepaalde gebeurtenissen.

Door jou de juiste handgrepen aan te reiken beweeg ik jou ertoe

op zoek te gaan naar jouw innerlijke motivatie en krachtbronnen;

onder meer door jou bewust te maken van je eigen energiebalans en je te stimuleren te handelen vanuit jouw zelfsturend denkvermogen,

waar ook jij op stressvolle momenten moeten kunnen op terugvallen.

Niet enkel met individuen maar ook samen met organisaties ga ik op zoek

naar manieren om de motivatie en veerkracht van je medewerkers positief te stimuleren.

pulse8 stress- en burn-out coaching 8stappen

8-stappenplan

Bij stress- & burn-outcoaching coach ik doorgaans aan de hand van het 8-stappenplan, ontwikkeld door Annita Rogier.

Het is een intensieve en systematische vorm van coaching die erop gericht is verantwoord terug te leiden naar werk of een andere levensinvulling.

Dit plan werd ontwikkeld om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, te verkorten of te verhelpen.

Maar het kan ook preventief worden ingezet om stressbestendigheid te versterken, ook al is er (nog) geen sprake van ernstige spanningsklachten.

De coaching kan onder andere uit de volgende onderdelen bestaan:

 1. Oriëntatie van de coachee; indien gewenst en van toepassing oriëntatie van de opdrachtgever

 2. Eerste analyse van stressklachten en stressbronnen (kan via een vragenlijst)

 3. Rust, ontspanningstechnieken en herstellen van energie en fysieke conditie

 4. Omgaan met stress en emoties

 5. Versterken van competenties, bijvoorbeeld: versterken van zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen bewaken, versterken van focus, zelforganisatie, plannen en prioriteiten stellen

 6. Levensmissie, talenten en drijfveren

 7. Match met sociale omgeving en werk: welke aanpassingen zijn nodig in sociale contacten, de privé-werk-verdeling of binnen het werk?

 8. Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up

Elke situatie is uniek.  Om die reden zal jouw traject steeds op maat zijn en gaan we samen op zoek naar welke aspecten van jouw leven op dat moment meer of minder aandacht vragen.

Met deze methodiek wil ik jou inzicht geven in jouw energiegevers en energienemers, zodat je hierrond vaardigheden kan ontwikkelen of zonodig versterken, om in de toekomst beter met stress om te kunnen gaan.

pulse8 ontwikkelingsgerichte coaching vorkmodel

Ontwikkelingsgericht Coachen

Ontwikkelingsgericht Coachen™ is een vorm van coaching waarbij ik jouw hulpvraag situeer in vier sporen van voortgang.  Om deze voortgang vorm te geven, maak ik gebruik van het Vorkmodel™ van Rudy Vandamme, dat als volgt is opgebouwd:

 • Project: WAT ?  Aan de hand van je aanmelding gaan we op zoek naar het doel dat je wil bereiken.  Het gekozen doel wordt dan je project en dat proberen we via een doelgericht plan van acties binnen een bepaalde tijd te realiseren.

 • Zelfsturing: HOE ? Dit helder maken maakt je bewust worden van je vaardigheid om jezelf aan te sturen. In staat zijn jezelf aan te sturen maakt dat je in ontwikkeling kan gaan om voortgang te maken en je doel/project te bereiken.

 • Identiteit: WIE ? Door na te gaan wie je was, wie je nu bent en waar je naartoe wilt, krijg je een duidelijker inzicht in jezelf.

 • Groter Geheel: WAARTOE ?  Dit spoor gaat over zingeving.  Welke plek heb je binnen de samenleving, wat raakt je, waartoe voel je je 'geroepen' en waar wil jij een verschil maken?  Je wordt bewust van jezelf en je zingeving in deze wereld.

De vier sporen zijn onderling met elkaar verbonden:

de ontwikkeling op het ene spoor beïnvloedt de ontwikkeling op een of meerdere andere sporen.

Je krijgt structuur in wat voor jou aanvoelt als 'chaos in je hoofd':

een ongeordende opeenstapeling van gedachten, ideeën en gevoelens.

Door het uiteenrafelen in de verschillende sporen wordt

voor jou en mij duidelijk waar er verdere ontwikkeling gewenst is.

Door de verbinding met het grotere geheel in het vierde spoor

wordt de persoonlijke ontwikkeling altijd gesitueerd in de context.

Hierdoor geeft deze vorm van coaching vanzelf een plek

aan thema’s zoals zingeving en duurzame verandering.

 
 
 
pulse8 coaching & training

spreekt deze aanpak jou aan?

ben je bereid om samen op weg te gaan?